Pahami adalah Kesepahaman

https://abhisekacarakanusanatara.files.wordpress.com/2018/12/vid-20181201-wa0008.mp4

Terkesan feodal dan menoton, tetapi sangat mengemban falsafah etika dan kesepahaman akan Logika dan Meyakini melihat Dunia, selaraskan Jiwa dalam mencapai Nikmat.